Google translator


2% z daní pre X-air

Ahoj piloti, priaznivci Straníka, turistiky, cyklistiky, rodinných výletov a fanúšikovia bezmotorového lietania.

Opäť nastal čas rozhodnúť sa komu venujete časť Vašich daní z minulého roka.

Minulý rok zasiahnutý obmedzeniami samozrejme neobišiel ani Straník. 2% v minulom roku doslova zachránili a držali prevádzku na štartovačke „nad vodou“. Prečo?
Lebo vzhľadom na výrazne obmedzenie cestovania boli financie vybraté na štartovnom minimálne…

2% z dane – náhľad

Termíny kurzov

Zoznamovací kurz

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Základný kurz „A“

02.04. – 07.04.2021
01.05. – 06.05.2021
05.06. – 10.06.2021
03.07. – 08.07.2021
31.07. – 05.08.2021
28.08. – 02.09.2021
15.09. – 20.09.2021

V prípade nepriaznivého počasia dohodneme náhradné termíny.

Individuálny kurz „A“

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Opakovací kurz

02.10. – 03.10.2021
09.10. – 10.10.2021

Alebo priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Kurz lietania v termike „B“

21.04. – 23.04.2021
14.05. – 16.05.2021
09.07. – 11.07.2021

Alebo priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Motorový kurz „MPG“

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.

Kurz „XC lietania“

20.07. – 23.07.2021 – Slovensko

V prípade nepriaznivého počasia dohodneme náhradný termín.

Kurz „Závodného lietania“

Priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov.


X-air Test centrum

Pre všetkých záujemcov ponúkame:

 • Vega 5 veľkosti M,
 • Comet 3 veľkosti M a L,
 • Pluto 3 veľkosti S a M,
 • Compact 3 veľkosti M

na skúšobné lety. Detailný popis a technické parametre padákov nájdete na stránke výrobcu AXIS. Padáky si môžete zapožičať po dohovore na telefónnom čísle 0903 103 839.

Prajeme veľa pekných letov na novom, výkonnom krídle.


Kontakt

Paraglidingový klub „X-air“ Žilina

Peter VRABEC
tel.: +421 903 10 38 39
e-mail: vrabec@x-air.sk

IČO: 37 97 46 53
DIČ: 20 22 05 10 20


Kalendár

  «   Máj   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Roland


Popis preteku a trate

« Späť
ZACup.sk » Popis preteku a trate

Popis preteku

ZA Cup je jedinečný pretek takéhoto druhu na území Slovenska. Je to športovo náročný tímový pretek v zložení bežec – paraglajdista – cyklista – kajakár. Miesto konania preteku je Lodenica Žilina, kataster obce Zástranie, kopec Straník, kataster obce Teplička nad Váhom a biokanál Vodného diela Žilina. Štart aj cieľ preteku je v Lodenici Žilina. Víťazom preteku sa stáva tím, ktorý absolvuje trať v najkratšom čase.

Beh

Bežci po odštartovaní v Žilinskej lodenici pokračujú po vytýčenej trati (žlté značky) okrajom obce Budatín, ďalej hrebeňom kopca Dubeň, okrajom obce Zástranie pod Malý Straník, následne po zjazdovke na jeho vrchol, odtiaľ klesaním a traverzom na okraj Zástrania. Odtiaľ trať pokračuje pozdĺž obce Zástranie ku vodárni na severnom úpätí Veľkého Straníka a následne kolmo hore ku Hangáru po bývalej zjazdovke na severnej strane Straníka. Tesne pod Hangárom po výbehu na cestu pokračujú po nej do miesta predania štafety paraglidistovi pred Hangárom na Straníku. Záverečný úsek bežeckej trate má na vzdialenosti cca 300 metrov prevýšenie 120 metrov.

Paragliding

Paraglidisti vybehnú s PG výbavou (rozloženou, alebo zloženou – podľa vlastného uváženia) po vyznačenej trati (oranžové značky) cestou stúpaním na štartovaciu plochu Straník. Vo vymedzenom koridore odštartujú SAMOSTATNE, BEZ POMOCI INEJ OSOBY – A TO AJ V PRÍPADE NEPODARENÉHO A OPAKOVANÉHO ŠTARTU. Zletia a pristanú na medzipristátí v sedle medzi Straníkmi (v blízkosti križovatky poľných ciest). Tam prebehnú bránou a pokračujú stúpaním (PG výbava rozložená, alebo zložená – podľa vlastného uváženia) po vyznačenej trati späť na štartovaciu plochu Veľký Straník. Opakovane odštartujú vo vymedzenom koridore a za rovnakých podmienok ako pri prvom štarte. Zletia na pristávaciu plochu v Tepličke nad Váhom. Na pristávacej ploche bude vytýčený koridor s cieľovou páskou ich úseku trate. Paraglidista musí týmto koridorom prebehnúť prikázaným smerom s KOMPLETNÝM POVINNÝM VÝSTROJOM a odovzdať štafetu cyklistovi. Štafetu môže odovzdať IBA NA CIEĽOVEJ PÁSKE SVOJHO ÚSEKU TRATE.

V prípade nepriaznivého počasia, ktoré neumožní štart, alebo let padákov (dážď, silný vietor, prípadne V – SV vietor) bude paraglidistická časť trate pozostávať z behu od Hangára na Straníku na pristávaciu plochu v Tepličke po vytýčenej trati (oranžové značky) bez povinného výstroja. Bude to takmer identická trať s cyklistickou časťou zjazd, avšak nebude pokračovať do obce Teplička, ale na pristávaciu plochu do vyhradeného koridoru. Po dobehnutí na pristávaciu plochu musí paraglidista štafetu odovzdať cyklistovi rovnakým spôsobom ako by to urobili v prípade letu – t.z. PREBEHNÚŤ CELÝM VYTÝČENÝM KORIDOROM A NA CIEĽOVEJ PÁSKE ICH ÚSEKU ODOVZDAŤ ŠTAFETU.

Bicykel

V preteku štartujú ako tretí v poradí na pristávacej ploche padákov v Tepličke nad Váhom. Po prevzatí štafety od paraglidistu vedie ich trať (červené značky) najskôr rovinou po lúke na pristávacej ploche smerom k úpätiu Straníka, následne mierne zvlneným terénom okrajom obce Teplička nad Váhom (bývalé poľnohospodárske družstvo) s následným stúpaním na spodnú stanicu lanovky pod Malým Straníkom. Odtiaľ stále stúpaním lesnou cestou a po zjazdovke okolo Malého Straníka a okrajom obce Zástranie. Na križovatke poľných ciest medzi Straníkmi vpravo po bývalej asfaltovej komunikácií až na vrchol Veľkého Straníka, ďalej traverzom hrebeňa na jeho SV stranu, odtiaľ zjazdom nad obec Kotrčiná Lúčka. Odtiaľ miernym stúpaním na okraj obce Zástranie, následne veľmi prudkým stúpaním až pod vrchol Veľkého Straníka. Nasleduje mierne zvlnený traverz na štartovaciu plochu padákov na jeho vrchole. Odtiaľ zjazd dolu Veľkým Straníkom, lúkami a lesom až k okraju obce Teplička nad Váhom (bývalé poľnohospodárske družstvo), následne po štrkovej a asfaltovej ceste do jej centra, ďalej k lavičke pre cyklistov ponad komunikáciu Žilina – Terchová, odtiaľ k vodnému dielu Žilina na lúku ku Skate parku. Tam po prejdení cieľovej pásky svojho úseku s kompletným POVINNÝM VÝSTROJOM odovzdajú štafetu kajakárom. Štafetu môže odovzdať IBA NA CIEĽOVEJ PÁSKE SVOJHO ÚSEKU TRATE.

Kajak

Po prevzatí štafety vybehnú na trať (modré značky) s povinným výstrojom smerom k biokanálu vzdialenému od miesta predávky cca 100 metrov. Loď môžu niesť, alebo ťahať (bez použitia vozíkov, saní a pod.) iba vlastnou silou. Na loď nasadnú na brehu biokanála, následne sa do neho spustia po pripravenej rampe z výšky cca 3 metre. Pokračujú zjazdom dole biokanálom. Na vodnom úseku ich trate nebudú bránky. Na konci kanála vystúpia z vody a bežia do cieľa vzdialeného od brehu cca 100 metrov. Cieľovou páskou musia prejsť s KOMPLETNÝM POVINNÝM VÝSTROJOM spolu s loďou ktorú môžu iba niesť, alebo ťahať vlastnou silou.

Víťazom preteku sa stáva tím s najkratším časom v cieli. Čas v cieli sa tímu zastaví v momente keď atlét (nie časť jeho povinnej sýstroje) prejde cieľovou páskou.

Popis koridirov na predanie štafety

Štartovací a cieľový koridor preteku – žlto / modrá čiara.
Priestor tvorí štartovacia brána, v ktorej je na zemi nastriekaná dvojitá, žlto / modrá čiara (žltá štart beh a súčasne štart preteku / modrá cieľ kajak a zároveň cieľ preteku).
Čas tímu sa zastaví v momente keď ATLÉT – KAJAKÁR prekročí cieľovú pásku.

 1. predávka štafety BEH / PARAGLIDE – Straník

  Priestor ohraničený bránou (fléry, alebo nafukovacia brána) na zemi nastriekaná dvojitá, žlto / oranžová čiara (žltá cieľ beh / oranžová štart paragliding). Vo vzdialenosti cca 30 metrov pred predávkou bude prístupová komunikácia predelená kužeľmi. Ľavá časť komunikácie z pohľadu miesta predania štafety slúži na dobeh bežcov, pravá na štart paraglidistov.

  V priestore štartovacej plochy na let padákov (vrchol Veľkého Straníka) bude vytvorený koridor orientovaný na základe smeru vetra JV až SZ smerom. V koridore bude rozhodca dohliadajúci na dodržiavanie podmienky samostatného štartu paraglidistom (paraglidista musí odštartovať samostatne bez pomoci druhej osoby).

  Čas bežca v cieli sa zastaví v momente keď ATLÉT prekročí cieľovú pásku svojho úseku.

 2. predávka štafety PARAGLIDE / BICYKEL – Teplička nad Váhom

  Koridor tvorený červeno / bielou páskou a bránou predania štafety. Veľkosť koridoru má rozmery cca 8×30 m (červeno / biela páska), na ktorého konci je na zemi nastriekaná dvojitá, oranžovo / červená čiara (oranžová cieľ paragliding / červená štart bicykel). Na pristávacej ploche bude rozhodca dohliadajúci na odovzdanie štafety na čiare.

  Čas v paraglidistu v cieli sa zastaví v momente keď ATLÉT prekročí cieľovú pásku svojho úseku.

 3. predávka štafety BICYKEL / KAJAK – vodné dielo Žilina (Skyte park)

  Priestor ohraničený bránou (fléry, alebo nafukovacia brána), v ktorej je na zemi nastriekaná dvojitá červeno / modrá čiara (červená cieľ bicykel / modrá štart kajak).

  V priestore štartovacej plochy na plavbu lodí (okraj kanála) bude vytvorený koridor ohraničený červeno / bielou páskou. V koridore bude rozhodca dohliadajúci na dodržiavanie podmienky samostatného štartu kajakára (samostatné nastúpenie do lode a samostatné spustenie na vodu po pripravenej rampe).

  Čas cyklistu v cieli sa zastaví v momente keď ATLÉT prekročí cieľovú pásku svojho úseku.

« Späť

zverejnené: 20.02.2016 | aktualizované: 04.09.2019 | počet zobrazení: 15891

počet prístupov od 04.02.2016: 446193
počet prístupov dnes: 493