Google translator


2% z daní pre X-air

Ahoj piloti, priaznivci Straníka, turistiky, cyklistiky, rodinných výletov a fanúšikovia bezmotorového lietania.

Opäť prešiel rok a nastal čas rozhodnúť sa komu venujete časť Vašich daní z minulého roku.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň, spoluprácu a samozrejme aj finančné príspevky ktoré ste nám venovali v minulom roku. Tieto sme použili hlavne na záchranu JV – JZ štartovacej a vyhliadkovej plochy, keďže táto mala byť do konca roka 2018 zalesnená nariadením orgánmi Štátnej lesnej správy…

2% z dane – náhľad

Termíny kurzov

Kurz paraglidingu „A“ Základný

19.04. – 24.04.2019

03.05. – 08.05.2019

02.07. – 07.07.2019

29.08. – 03.09.2019

28.09. – 03.10.2019

Kurz paraglidingu „B“ Termický

podľa záujmu a počasia

Opakovacie kurzy

podľa záujmu a počasia

Kurz paraglidingu – Motorový

priebežne celý rok, po dohode s niektorým z našich inštruktorov


X-air Test centrum

Pre všetkých záujemcov ponúkame:

 • Vega 5 veľkosti M,
 • Comet 3 veľkosti M a L,
 • Pluto 3 veľkosti S a M,
 • Compact 3 veľkosti M

na skúšobné lety. Detailný popis a technické parametre padákov nájdete na stránke výrobcu AXIS. Padáky si môžete zapožičať po dohovore na telefónnom čísle 0903 103 839.

Prajeme veľa pekných letov na novom, výkonnom krídle.


Kontakt

Paraglidingový klub „X-air“ Žilina

Peter VRABEC
tel.: +421 903 10 38 39
e-mail: vrabec@x-air.sk

IČO: 37 97 46 53
DIČ: 20 22 05 10 20


Kalendár

  «   Júl   »  
  «   2019   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Drahomír


Popis preteku a trate

« Späť
Žilinská 1000ka / ZA Cup » Popis preteku a trate

Popis preteku

ZA Cup je jedinečný pretek takéhoto druhu na území Slovenska. Je to športovo náročný tímový pretek v zložení bežec – paraglajdista – cyklista – kajakár. Miesto konania preteku je Lodenica Žilina, kataster obce Zástranie, kopec Straník, kataster obce Teplička nad Váhom a biokanál Vodného diela Žilina. Štart aj cieľ preteku je v Lodenici Žilina. Víťazom preteku sa stáva tím, ktorý absolvuje trať v najkratšom čase.

Beh

Bežci po odštartovaní v Žilinskej lodenici pokračujú po vytýčenej trati (žlté značky) okrajom obce Budatín, cez hrebeň kopca Dubeň, do Zástrania. Odtiaľ trať pokračuje pozdĺž obce Zástranie ku vodárni na severnom úpätí Veľkého Straníka a následne kolmo hore ku Hangáru po bývalej zjazdovke na severnej strane Straníka. Tesne pod Hangárom po výbehu na cestu pokračujú po nej do miesta predania štafety paraglidistovi pred Hangárom na Straníku. Záverečný úsek bežeckej trate má na vzdialenosti cca 300 metrov prevýšenie 120 metrov.

Paragliding

Paraglidisti vybehnú s PG výbavou ( rozloženou, alebo zloženou – podľa vlastného uváženia ) po vyznačenej trati (oranžové značky) cestou stúpaním na štartovaciu plochu Straník. Vo vymedzenom koridore odštartujú SAMOSTATNE, BEZ POMOCI INEJ OSOBY – A TO AJ V PRÍPADE NEPODARENÉHO A OPAKOVANÉHO ŠTARTU, zletia a pristanú na pristávaciu plochu v Tepličke nad Váhom. Na pristávacej ploche bude vytýčený koridor s cieľovou páskou ich úseku trate. Paraglidista musí týmto koridorom prebehnúť prikázaným smerom s KOMPLETNÝM POVINNÝM VÝSTROJOM a odovzdať štafetu cyklistovi. Štafetu môže odovzdať IBA NA CIEĽOVEJ PÁSKE SVOJHO ÚSEKU TRATE.

V prípade nepriaznivého počasia, ktoré neumožní štart, alebo let padákov (dážď, silný vietor, prípadne V – SV vietor) bude paraglidistická časť trate pozostávať z behu od Hangára na Straníku na pristávaciu plochu v Tepličke po vytýčenej trati (oranžové značky) bez povinného výstroja. Bude to takmer identická trať s cyklistickou časťou zjazd, avšak nebude pokračovať do obce Teplička, ale na pristávaciu plochu do vyhradeného koridoru. Po dobehnutí na pristávaciu plochu musí paraglidista štafetu odovzdať cyklistovi rovnakým spôsobom ako by to urobili v prípade letu – t.z. PREBEHNÚŤ CELÝM VYTÝČENÝM KORIDOROM A NA CIEĽOVEJ PÁSKE ICH ÚSEKU ODOVZDAŤ ŠTAFETU.

Bicykel

V preteku štartujú ako tretí v poradí na pristávacej ploche padákov v Tepličke nad Váhom. Po prevzatí štafety od paraglidistu vedie ich trať (červené značky) najskôr rovinou po lúke na pristávacej ploche smerom k úpätiu Straníka, následne mierne zvlneným terénom okrajom obce Teplička nad Váhom (bývalé poľnohospodárske družstvo) s následným stúpaním na spodnú stanicu lanovky pod Malým Straníkom a po zjazdovke okolo Malého Straníka a okrajom obce Zástranie. Na jej konci pri vodárni trať cyklistov zahne smerom na Veľký Straník po strmej lesnej ceste takmer až na vrchol kopca. Nasleduje mierne zvlnený traverz na štartovaciu plochu padákov na vrchole Veľkého Straníka. Odtiaľ zjazd dolu Veľkým Straníkom, lúkami a lesom až k okraju obce Teplička nad Váhom (bývalé poľnohospodárske družstvo), následne po štrkovej a asfaltovej ceste do jej centra, ďalej k lavičke pre cyklistov ponad komunikáciu Žilina – Terchová, odtiaľ k vodnému dielu Žilina na lúku ku Skate parku. Tam po prejdení cieľovej pásky svojho úseku s kompletným POVINNÝM VÝSTROJOM odovzdajú štafetu kajakárom. Štafetu môže odovzdať IBA NA CIEĽOVEJ PÁSKE SVOJHO ÚSEKU TRATE.

Kajak

Po prevzatí štafety vybehnú na trať (modré značky) s povinným výstrojom smerom k biokanálu vzdialenému od miesta predávky cca 130 metrov. Loď môžu niesť, alebo ťahať (bez použitia vozíkov, saní a pod.) iba vlastnou silou. Na loď nasadnú na brehu biokanála, následne sa do neho spustia po pripravenej rampe z výšky cca 3 metre. Pokračujú zjazdom dolu biokanálom. Na vodnom úseku ich trate nebudú bránky. Na konci kanála vystúpia z vody a bežia do cieľa vzdialeného od brehu cca 100 metrov. Cieľovou páskou musia prejsť s KOMPLETNÝM POVINNÝM VÝSTROJOM spolu s loďou ktorú môžu iba niesť, alebo ťahať vlastnou silou.

Víťazom preteku sa stáva tím s najkratším časom v cieli. Čas v cieli sa tímu zastaví v momente keď atlét (nie časť jeho povinnej sýstroje) prejde cieľovou páskou.

Popis koridirov na predanie štafety

Štartovací a cieľový koridor preteku – žlto / modrá čiara.
Priestor tvorí štartovacia brána, v ktorej je na zemi nastriekaná dvojitá, žlto / modrá čiara (žltá štart beh a súčasne štart preteku / modrá cieľ kajak a zároveň cieľ preteku).

 1. predávka štafety BEH / PARAGLIDE – Straník

  Priestor ohraničený bránou (fléry, alebo nafukovacia brána) na zemi nastriekaná dvojitá, žlto / oranžová čiara (žltá cieľ beh / oranžová štart paragliding). Vo vzdialenosti cca 30 metrov pred predávkou bude prístupová komunikácia predelená kužeľmi. Ľavá časť komunikácie z pohľadu miesta predania štafety slúži na dobeh bežcov, pravá na štart paraglidistov.

  V priestore štartovacej plochy na let padákov (vrchol Veľkého Straníka) bude vytvorený koridor orientovaný na základe smeru vetra JV až SZ smerom. V koridore bude rozhodca dohliadajúci na dodržiavanie podmienky samostatného štartu paraglidistom (paraglidista musí odštartovať samostatne bez pomoci druhej osoby).

 2. predávka štafety PARAGLIDE / BICYKEL – Teplička nad Váhom

  Koridor tvorený červeno / bielou páskou a bránou predania štafety. Veľkosť koridoru má rozmery cca 8×30 m (červeno / biela páska), na ktorého konci je na zemi nastriekaná dvojitá, oranžovo / červená čiara (oranžová cieľ paragliding / červená štart bicykel). Na pristávacej ploche bude rozhodca dohliadajúci na odovzdanie štafety na čiare.

  Čas v paraglidistu v cieli sa zastaví v momente prekročenia atléta cieľovou páskou.

 3. predávka štafety BICYKEL / KAJAK – vodné dielo Žilina (Skyte park)

  Priestor ohraničený bránou (fléry, alebo nafukovacia brána), v ktorej je na zemi nastriekaná dvojitá červeno / modrá čiara (červená cieľ bicykel / modrá štart kajak).

  V priestore štartovacej plochy na plavbu lodí (okraj kanála) bude vytvorený koridor ohraničený červeno / bielou páskou. V koridore bude rozhodca dohliadajúci na dodržiavanie podmienky samostatného štartu kajakára (samostatné nastúpenie do lode a samostatné spustenie na vodu po pripravenej rampe).

  Čas cyklistu v cieli sa zastaví v momente prekročenia atléta cieľovou páskou.

« Späť

zverejnené: 20.02.2016 | aktualizované: 07.10.2018 | počet zobrazení: 4051

počet prístupov od 04.02.2016: 231677
počet prístupov dnes: 89